Open verbranding

Een conventionele open haard of kachel op gas werkt volgens het systeem van ‘open verbranding’ . Dat wil zeggen dat de, voor de verbranding benodigde zuurstof direct uit de ruimte (meestal de woonkamer) waarin de kachel geplaatst is,wordt gehaald. De rookgassen gaan via de schoorsteen of een rookkanaal naar buiten.In woningen met mechanische ventilatie of met een open keuken met afzuigkap is het niet toegestaan om dergelijke toestellen te plaatsen zonder het nemen van speciale Gasvuur open of gesloten?maatregelen. Wilt u toch vasthouden aaneen ‘open vuur’ of kachel met ‘open verbranding’ dan zult u van buiten de woning een speciale buis moeten aanbrengen voorde aanvoer van verse lucht. Meestal wordt deze buis via de kruipruimte met de buitenlucht verbonden. De diameter van deze buis zal al snel 15 cm moeten bedragen. Daarnaast is er voor een ‘open toestel’ altijd een schoorsteen of rookkanaal noodzakelijk. Indien het gaat om een bestaande woning zonder mechanische ventilatie, meteen afgesloten keuken en voldoende ventilatie is het zonder het nemen van speciale voorzieningen mogelijk een ‘open toestel’ te plaatsen.

open of gesloten verbranding

Gesloten verbranding

Een, in de meeste gevallen, veel eenvoudiger en goedkopere oplossing is te kiezen voor een toestel met ‘gesloten verbranding’. Bij gesloten verbranding wordt de benodigde zuurstof voor de verbranding direct van buiten gehaald. De rookgassen gaan via dezelfde pijp naar buiten. Er wordt namelijk gebruik gemaakt van een gecombineerde aan- en afvoerbuis(concentrisch kanaal). Meestal heeft de buis een diameter van circa 15 cm. In deze buis zit dan een 2e buis van circa 10 cm. Via de binnenste buis worden de rook-gassen afgevoerd en via de buitenste buis wordt de zuurstof aangevoerd. Een groot voordeel is ook dat de buis direct door de gevel naar buiten kan. Je hoeft dus niet per sé dwars door het huis door het dak.Een schoorsteen is dus niet nodig. Vooral in (nieuwe) woningen waar geen schoorsteen of rookkanaal aanwezig is, is dit systeem ideaal. Inmiddels is er een ruim aanbod in dit typeapparaten en is er altijd wel een te vinden die qua installatie en ontwerp aansluit bij uw wensen. Ook geven de meeste apparaten een goed rendement en zijn ze niet alleen mooi maar ook efficiënt. Bij deze apparaten is de verbrandingskamer altijd voorzien van een glasruit.