Rookkanalen voor hout

Rookkanalen toegepast voor hout haarden zijn onderdruksystemen die de verbrandingsgassen op natuurlijke wijze afvoeren tot buiten de woning. Afvoersystemen zijn op grond van het toegepaste materiaal in te delen in twee hoofdgroepen: afvoerkanalen (gemaakt van steenachtig materiaal), en afvoerleidingen(metalen systemen). In Nederland wordt in de meeste gevallengebruik gemaakt van afvoerleidingen,omdat dit veelal goedkoper is en bovendien is het risico op onjuist functioneren met metalen systemen wat kleiner.Het Bouwbesluit eist geen specifieke materiaalsoort voor afvoersystemen. Het materiaal moet echter wel brandveilig(NEN 6062) en onbrandbaar zijn(NEN6064). De brandveiligheid (en ook andere aspecten zoals lekdichtheid, veeg-vastheid, etc.) wordt getest volgens norm NEN 6062, ook wel TNO-keur genoemd. Verder kan er op een afvoersysteem een KOMO keurmerk zijn aangebracht. Dit afvoermateriaal voldoet naast de NEN6062 norm, ook aan alle eisen gesteld in het Bouwbesluit en zijn absoluut veilig te noemen. Sinds 2005 moeten alle systemen ook voorzien zijn van een Europees CE keurmerk.Rookkanalen voor houthaarden Er zijn diverse afvoersystemen in de handel verkrijgbaar:

 • Enkelwandige roestvrijstalen systemen,geschikt als aansluitleiding van toestel naar afvoersysteem of als kanaalrenovatie van een bestaand kanaal.
 • Dubbelwandige geïsoleerde roestvrijstalen systemen, geschikt als individueel, zelfstandig afvoersysteem.
 • Dubbelwandige stenen afvoersystemen,geschikt als individueel, zelfstandig afvoersysteem.
 • Roestvrijstalen flexibele leidingen (enkel- of dubbelwandig) welke geschikt zijn als kanaalrenovatie.
 • Enkelwandige stalen kachelpijp, geschikt als aansluitleiding (in het zicht) van een houtkachel naar een afvoersysteem.
Rookkanalen voor houtkachels

Sinds 2005 moeten alle systemen ook voorzien zijn van een Europees CE keurmerk.

Hieronder volgen aan aantal aandachts-punten welke van belang zijn bij de aanschaf en installatie van een afvoersysteemgeschikt voor houthaarden:

 • Rookgassen:maximale rookgas temperaturen zijn 600° Celsius, de gemiddeldetemperaturen die optreden bij de verbranding liggen rond de 400° Celsius.
 • Materiaal:weggewerkte systemen (dus niet meer bereikbaar) zijn vervaardigd van roestvrij staal kwaliteit 316L.
 • Diameter:de aansluitmaat op een hout-kachel is ook de kanaaldiameter. Bij open haarden is de netto vuurmond-opening in combinatie met de toegepaste schoorsteenhoogte bepalend voor de uiteindelijke kanaaldiameter.
 • Isolatie:dubbelwandige systemen zijn voorzien van hoogwaardige isolatie,welke thermische trek optimaliseert, en een veilige installatie mogelijk maakt.
 • Kanaaltraject en uitmonding:om de goede werking van natuurlijke trek te garanderen, dient het juiste kanaal traject van te voren bepaald te worden. De uitmonding bij puntdaken dient in de nabijheid van de nok te zijn, en ook belendende bebouwing (bijv. een uitbouw) kan nadelig werken op de natuurlijke trek van een afvoersysteem. Ook dient het kanaaltraject een zo verticaal mogelijk verloop te hebben. Toepassen van maximaal 2 bochten van 45 graden is toegestaan. De installatie-instructies geven hier de noodzakelijke informatie.
 • Kanaalrenovatie:in het algemeen kan men stellen dat de oudere bestaande gemetselde rookgaskanalen niet geschikt zijn voor de aansluiting van een kachel of openhaard. Deze kanalen kunnen lekkage vertonen, of de constructie is niet geschikt om hogere rookgas temperaturen te weerstaan, zonder dat er schade ontstaat aan kanaal en/of woning. Advies kan dan zijn om het kanaal te renoveren.Dit kan door middel van starre roestvast stalen kanaalelementen (bij een rechte schoorsteen) of een flexibele schoorsteen-voering (bij een kanaal met bochten). Tussen de nieuwe voering en het bestaande schoorsteenkanaal past menvermiculite isolatiekorrels toe, die ervoor zorg dragen dat de voering goed op temperatuur blijft tijdens het stoken.
 • Installatie:zorg voor een brandveilige installatie. Alle systemen zijn voorzien van een brandvrije omkokering, opdat de omliggende constructie tegen brand beschermd is.
 • Hinder naar omgeving:bij de uitmonding boven daks dient men rekening te houden met de hinder van de rook naar de omgeving. In de norm NEN 2757 zijn eisen vastgelegd, en ook de installatie-instructie van de leverancier geeft hier aanwijzingen.
 • Onderhoud:het reinigen en inspecteren van het afvoersysteem dient 1-2 maal per jaar plaats te vinden. Dit om eventuele schoorsteenbranden te voorkomen. Ter voorkoming van vervuiling van het afvoersysteem, en ook van uw omgeving,dient men uitsluitend te stoken met droog en schoon hout.